Skolelederbloggen

“We do not learn from experience…we learn from reflecting on experience.” – John Dewey

Slik stopper vi mobbing

image

Vi klarer kanskje ikke stoppe mobbing som fenomen, men vi må, og kan, stoppe et hvert tilfelle av mobbing vi får vite om.

Noe av det viktigste vi jobber med i skolen er det sosiale miljøet og arbeidet mot mobbing. Det jobber vi med på mange nivåer i klassen, på trinnet og på hele skolen.

Det første vi må erkjenne er at mobbing eksisterer på alle skoler.

På alle foreldremøter om høsten snakker jeg om viktigheten av at alle voksne er med på å lete etter, og melde fra når vi får mistanke om at noe ikke er som det burde være.

Erlend Moen har jobbet mye med mobbing og har senest sittet i Djupedalsutvalget som nettopp ga ut NOU 2015:2. Han har også skrevet boken ‘Slik stopper vi mobbing – en håndbok’. Før påsken holdt han et foredrag for skoleledere i Asker og på planleggingsdagen mandag 18. august er det alle ansatte i Askerskolen sin tur.

Under følger viktige punkter jeg har plukket fra NOU2015:2 og Erlend Moens bok. Viktige punkter dersom skolen skal få hjulpet alle de som mobbes og få stoppet mobbingen.

 • Et trygt psykososialt skolemiljø kjennetegnes av at elevene trives, har det godt på skolen, og av at det er fravær av negative handlinger som krenkelser og mobbing.
 • Å forebygge og redusere mobbing krever langsiktig og systematisk skoleomfattende innsats. De mest effektive tiltakene for å forebygge og redusere forekomsten av mobbing har til felles at de omfatter hele skolen.
 • En skoles profesjonelle kultur, inkludert ledelse, samarbeid og læreres tilknytning, er sentrale faktorer for en skoles evne til forbedring.
  Skoler med lav forekomst av krenkelser og mobbing har en stabil organisasjon og et positivt arbeidsmiljø.
 • En god relasjon til læreren påvirker både trivsel og mobbing i en klasse. Mangelen på støtte fra læreren trenger ikke å være en årsak til mobbing, men kan bli mer synlig for elever som blir mobbet, det vil si når en trenger støtte fra læreren. Omvendt kan manglende støtte fra lærerne føre til at mobbingen kan fortsette.
 • Skoler med lav forekomst av mobbing preges av at rektor anerkjenner at skolen har problemer med mobbing. Skolen jobber mye med mobbing, men mener at de fortsatt har utfordringer med mobbing.
 • I dag er det en utfordring i norsk skole at ledelsen og lærerne i for liten grad kjenner til negative hendelser som oppstår i elevmiljøet.
 • Det er viktig at foreldrene selv forstår at de er en rollemodell for sine barn, og at deres atferd i hjemmet legger et grunnlag for hvordan deres barn vil oppføre seg overfor medelever. Rause og inkluderende foreldre som snakker positivt om andre når de er sammen med barna sine, er en viktig nøkkel til at barna skal få gode sosiale ferdigheter. Det som skjer innenfor husets fire vegger, er av stor betydning for hva slags samspillmønster barn utvikler.
 • I foreldresamarbeidet er det viktig å være bevisst på hvilke verdier og holdninger elevene har med seg hjemmefra, og hvilken innflytelse dette kan ha på det psykososiale skolemiljøet.
 • Foreldre har også et ansvar for å være gode rollemodeller når det gjelder digitale medier. Foreldrene må ha digital kompetanse i og engasjement til å involvere seg i barnas nettbruk. Skolene kan styrke dette arbeidet ved å initiere møtearenaer med foreldrene, for eksempel informasjonskvelder, møter, temakvelder, kampanjer der digitale krenkelser og mobbing er tema.

Frithjof Jacobsen kommenterer i VG (http://www.vg.no/nyheter/meninger/mobbing/frithjof-jacobsen-om-odin-saken-sviket/a/23331150/):
Mobbing handler om å bli gjort ensom av andre. Om at noen tar den tryggheten du trenger for å fungere. Om at noen tvinger andre inn i et liv der krefter og tanker som skulle vært brukt på å leve, i steden blir brukt på å overleve.

Min kommentar til dette er enkel:
Vi som skole kan ikke tillate at elever tvinges inn i et liv som handler om å overleve. Vi må stå sammen; skoleledelse, skolepersonalet, foreldre og elever for å lykkes i dette arbeidet.

Published by

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s